นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่(New Noral)โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยี่ยนติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่(New Noral) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโนนจาน(เขตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายทนง พงศ์สมัย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนจาน(เขตรขันธ์ราษฎร์บำรุง),คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ,คณะกรรมการสถานศึกษา,คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ