สพป.ลำพูน เขต 1 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะฯ ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้เด็กหญิงณิชวดี ไชยวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1  ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง น้องมีพี่น้องด้วยกัน 2 คน ปัจจุบันบิดาได้หย่าร้างกับมารดา ซึ่งมารดาได้ดูแลรักษาลูกที่ป่วย ต้องรับภาระหนักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวและหาเงินค่ารักษาพยาบาล จึงประสบปัญหาขาดแคลนเงินในการรักษาพยาบาลและค่าครองชีพ สพป.ลำพูน เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ฯลฯ หรือเงินช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว ได้ที่บัญชีของมารดา นางแอ แสงเรือน เลขที่บัญชี 345-6-04033-9 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)