สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดประชุมการใช้วิทยุสื่อสาร

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุมการใช้วิทยุสื่อสาร โดยกลุ่มอำนวยการได้จัดประชุมการใช้วิทยุสื่อสาร ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในการใช้วิทยุสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานในด้านการดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานวิทยุสื่อสาร  โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านวิทยุสื่อสาร คือ ด.ต.พนม  สุขวิชัย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2