สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 17 ตุลาคม นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานีเขต 2 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2