สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคัดเลือก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2