ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

 

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2 สพป.เลย เขต 2 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

*** เครดิตภาพ สพป.เลย เขต 2  …เครดิตข่าว / นายไพรัช รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษา