ลงพื้นที่เยี่ยมการตรวจนับนักเรียนไม่มีตัวตนจริง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เร่งดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการดำเนินงานการนับจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริง ตามแนวนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยด้วยตนเอง