คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายอัครเดช กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของนายศักดิ์ชัย ระโยธี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอก โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ในเครือข่าย,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  จากนั้นเวลา 13.00 น. น คณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินฯ ว่าที่ ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้คำแนะนำและ ข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ใน เครือข่าย,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้าน วังขอนสัก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ