สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านกฎหมาย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 -12.00 น. เป็นการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย เรื่อง การพิจารณาคดีในศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4508146365922234

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว