สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย วิชาเอก ภาษาจีน ดนตรีไทย เกษตร/เกษตรกรรม ประถมศึกษาและคหกรรม โดยได้ให้ข้อคิด    คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดจน การครองตน ครองคน ครองงาน จากนั้นได้มอบให้นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะให้คำแนะนำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง