สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา. 09.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบรรยายพิเศษ มอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินงานฯ โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจกับุคลากรทุกคน ให้ได้รู้ได้เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่กล่าวไว้ “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน” วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางภรณ์นภัส มากแสงศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จำนวน 76 คน ประธานเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 19 คน และผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา