ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา  ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ  ม.ราชภัฏยะลา  เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้ มีการพบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านปฐมวัย สพป.ปัตตานี เขต 2  ซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนแกนนำการพัฒนาด้านปฐมวัย  โดยใช้หลักศาสตร์พระราชา “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ณ โดมอเนกประสงค์ (ลานชะเมา) จากนั้น เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประเมิน รับชมวีดีทัศน์ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพร้อมตอบคำถามเพิ่มเติม