สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง โดยให้แต่ละกลุ่มและตัวแทนโรงเรียน สรุปตัวอย่างการจัดทำแผน/โครงการ โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคมและนายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน/โครงการต่อไป