สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน รับรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดังนี้ 1.โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 2.โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 3. โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และน.ส.จริยา รัตนพิทักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี