คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายโรงเรียนบ้านวังพง ที่ประสบพายุฤดูร้อน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังพง อ.ซับใหญ่ ที่ประสบเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทำให้หลังคา ฝ้าเพดานเสียหาย โดยมีนางวิชชุดา ยินดี ผอ.โรงเรียนและคณะครู รายงานข้อมูล ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อมูล หลักฐานมาพิจารณาของบซ่อมแซมให้กับโรงเรียนต่อไป