นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก “หัวสะพานประชาสรรค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก “หัวสะพานประชาสรรค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP คู่เปิดสนาม