สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในงาน และได้มอบพวงมาลัยแสดงความยินดีแด่ ท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ในการนี้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบของที่ระลึกในนามสพป.ชัยภูมิ เขต 3 และมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษากล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ในการนี้นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้มอบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20,000 บาท