สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับ ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง และนายธีระศักดิ์ พลนาคู ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับ แสดงความยินดีกับ ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายธีรศักดิ์ พลนาคู รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะ ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ พร้อมได้มอบพวงมาลัย และกล่าวต้อนรับดร.พิสิษฐ์ คงผดุง และแสดงความยินดีกับนายธีระศักดิ์ พลนาคู ,ในโอกาสนี้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธีระศักดิ์ พลนาคู ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีผอ.กลุ่ม/หน่วย  ประธานเครือข่ายโรงเรียน ตัวแทนประธานเครือข่ายโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3