สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๓/๓๕๖๓

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามงานตามภารกิจ พร้อมทั้งมีการแนะนำผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒ ราย และรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑๖ ราย พร้อมนี้ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้มาพบปะพูดคุย และกล่าวอำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง