กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 9 พฤศติกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ
สวดมนต์(ไทยพุทธ) กล่าวดุอาห์(มุสลิม) และกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่  จากนั้น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม พบปะแจ้งข่าวสาร ข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้
1. แนะนำรอง สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน 3 ท่าน คือ นางอัสน๊ะ คำเจริญ  นายชัยชนะ สระทองทา นางสาวชฎาพร เสนเผือก  พร้อมทั้งให้เตรียมรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  โดยให้บุคลากรช่วยเก็บรายละเอียดการปฏิบัติงานของ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ทั้ง 3 ท่าน  ซึ่ง สพฐ. จะกำหนดวันประเมิน

  1. กำหนดลำดับการรักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คือ 1.นางปราณี สุวรรณะ 2.นางอัสน๊ะ คำเจริญ 3.นายชัยชนะ สระทองทา 4.นางสาวชฎาพร เสนเผือก
  2. สพป.ปัตตานี เขต 2 จะมีการเปิดสอบอัพอัตราจ้าง บรรจุเป็นข้าราชการ (เจ้าพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน)
  3. การเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งการกุศล วิ่งเพื่อเด็กกำพร้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2563