สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้แนะนำ นายวินัย  แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาลำพูน เขต 1 และดร.ณฐมน คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563