สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จากนั้น นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย และที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการถนนคนเรียน ณ บริเวณสนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย