รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

   ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9 /2561 ณ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทั้ง รมช.ศธ. ได้มอบนโยบาย โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย ในครั้งนี้ด้วย