ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนโซนอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจติดตามห้องเรียนคุณภาพพร้อมทั้งเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูโดย ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดป่าแดด โรงเรียนวัดเหมืองง่า และโรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ที่ช่วยกันดำเนินงานด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจในบทเรียน พร้อมกับแนะแนวทางในการเรียนและการศึกษาต่อให้นักเรียนอีกด้วย