ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “จตุรมิตร เกมส์”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในตำบลหนองบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 “จตุรมิตร เกมส์” ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดยมีนายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้เยาวชนแข็งแรง ปลูกฝัง ให้นักเรียนรักการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ การสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังของประเทศชาติ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้นักเรียนแสดงออกซึ่งในความสามารถของตนเองและเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นผู้มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ