สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยได้มอบนโยบายในการบริหารงาน ข้อคิด แนวทางการปฏิบัติงานและ ข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่คุณภาพด้านการจัดการศึกษาและเป้าหมายเดียวกัน