สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

วันที่ 11 พศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมให้เกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.ต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ง นายสุทธินันท์ ธีรกุล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับการ ประเมินในระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป