สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วันที่ 11 พศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมให้เกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ซึ่ง ด.ญ.อริสรา สุขสิงห์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป