ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุวิทย์ แก้วเพชร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประธานเครือข่าย โรงเรียนตำบลบ้านเพชร กล่าวรายงาน ซึ่งท่านประธานได้กล่าวชื่นชมยินดี และขอบคุณ ที่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้พร้อมฝากข้อคิดให้นัก กีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการ แข่งขันซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายและรู้จักคำว่า”น้ำใจนักกีฬา” ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในเครือข่าย จำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด