ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ “ซับยางเกมส์”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กีฑานักเรียนเครือข่าย โรงเรียนเพชรเริงรมย์ “ซับยางเกมส์” อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไพโรจน์ ลีหัวสระ ผอ.โรงเรียนบ้านซับยาง  กล่าวรายงาน ซึ่งท่านประธานได้กล่าวชื่นชมยินดี และขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและผู้อุปการะคุณทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และขอใหนักกีฬาทุกคน ได้แข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเสียสละมึความอดทน และขอให้การแข่งขันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับยาง อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด