สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำโดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒