โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ทำพิธีตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และภริยา ให้เกียรติเป็นประธาน ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท จาก สพฐ.ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา โดยมี นายกฤษฎา ดวงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา นายศักรินทร์ สายัณห์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย