นายสุภาพ วงษามาต์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประธานเครือข่ายและนายกสมาคมผู้บริหาร สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาต์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประธานเครือข่ายและนายกสมาคมผู้บริหาร สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1