ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองเต็ง โรงเรียนอนุบาลกระสัง อำเภอกระสัง โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงเรียนวัดบ้านไทรฯ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย และโรงเรียนอนุบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์