สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 /แสดงความยินดีกับรองปุณิกา ธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อแจ้งนโยบายการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางปุณิกา ธรรมนูญ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2