สพป.ลพ. เขต 1 ประชุม 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561