สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะจาก สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ( Active Learning )

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และคณะร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) และรักษาการ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา” มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นแบบอย่างได้