สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงาน “ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดงาน “ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้มีความสะดวก สวยงามและทันสมัย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ สักการะไหว้ศาลพระภูมิและพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่ และพิธีทางศาสนาตามลำดับ จากนั้นรับมอบปัจจัยทำบุญจากผู้มาร่วมงาน เสร็จพิธี และผู้มาร่วมงานสังสรรค์นันทนาการตามลำดับ

การนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย “ฮักกันแพงกัน ทำบุญร่วมกันบ้านเลขที่ 4” (นายวิทยา นนท์นภา, นายนิรัญ ขุมทอง, นางพรรณทิพย์ กะวัง) บัญชี : 334-0-52418-1

++++++++

ข่าว : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ธิดารัตน์ กาวไธสง
ลิงก์ภาพกิจกรรม : (กล้อง ดร.สุว้ฒน์) https://photos.app.goo.gl/zkFdg2PGtD5k7nnE8
ข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : http://www.brm4.go.th/sector_br4/direct_br4main/direct_newsc/672-672.html