การเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดย รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้โอวาท คำแนะนำ แลกเปลื่ยนความคิดเห็น ให้ขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยในการตรวจเยี่ยมมีนายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ