การเดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนในกลุ่มรัชมังคลาภิเษก โดย รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่ม โรงเรียนในกลุ่มรัชมังคลาภิเษก การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้โอวาท คำแนะนำ แลกเปลื่ยนความคิดเห็น ให้ขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยในการตรวจเยี่ยมมีนางอมรวดี สินเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ