สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษาจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561