สพป.อุดรธานี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมพร โดยมี นายพงษ์พันธ์ ขันธะโฮม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา  และ นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี ผอ.รร.บ้านดงกลาง คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประเมิน ณ โรงเรียนบ้านไทยสมพร สังกัด สพป.อุดรธานี  เขต 2