สนพ.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้สนพ.รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย