รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการจัดสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

>>>นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการจัดสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมรับฟังนโยบาย และได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงงานนักเรียน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
>>> รมว.ศธ. ได้กำชับให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแนวทางในการประเมินตนเองด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ดูผลลัพธ์ จากการทำโครงงานเท่านั้น ต้องฝึกให้เด็กคิดเป็น และรู้จักตั้งคำถามอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน สพฐ. ต้องเพิ่มวิทยากรอาวุโสของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยมากขึ้น รวมถึงจะต้องมีการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่างๆ ด้วย  ตลอดจน การดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์ สพฐ.จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและการดำเนินการจะต้องไม่ทำให้เกิดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น