สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 233 โรงเรียน ซึ่งได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในช่วงบ่ายได้เข้าอบรมหน้าที่ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ได้แก่ 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2. งานธุรการ 3. งานพัสดุ 4. งานข้อมูลสารสนเทศ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV