สพป.สิงห์บุรี รวมพลังพี่น้องบุคลากร และโรงเรียนในสังกัด  สร้างสรรค์ PAPER MACHE ปลาช่อนแม่ลา เพื่อสิงห์บุรี บ้านเรา

สพป.สิงห์บุรี รวมพลังพี่น้องบุคลากรในสังกัด  เพื่อสิงห์บุรี บ้านเรา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีรวมพลังพี่น้องบุคลากรในสังกัด สพป.สิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี สร้างสรรค์ PAPER MACHE ปลาช่อนแม่ลา เพื่อสิงห์บุรี บ้านเรา

 

ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัด“งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ บริเวณเทวาลัยพระพรหม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นั้น

​            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าปลาช่อนแม่ลาประติมากรรมจากวัสดุแหลือใช้ ขึ้น ร่วมในงานประเพณีประจำจังหวัด “งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24”  เพื่อส่งเสริมและสร้างมูลค่าปลาช่อนแม่ลาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และทั่วโลก โดยสถานศึกษาในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (1 คน ผลิต 1 ตัว)  ด้วยการใช้ศิลปะแนวคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดทำเปเปอร์มาเช่ปลาช่อนแม่ลา 3 รูปแบบ  คือ  1) เหมือนจริง 2) สร้างสรรค์ 3) ขาว-ดำ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ปลาช่อนแม่ลาให้คงอยู่กับจังหวัดสิงห์บุรีตลอดไป

เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจการมาท่องเที่ยวในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์  เพื่อส่งเสริมการจัดการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม   เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู และนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับงานของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยจิตอาสา

​ซึ่งในการจัดแสดงเปเปอร์มาเช่ปลาช่อน นำไปตกแต่งบริเวณเทวาลัยพระพรหมและบริเวณต้นไม้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสีสัน ความสวยงาม ตลอดจนเน้นอัตลักษณ์ของดีเมืองสิงห์ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน ที่มีส่วนร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี ในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี

​ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน  แต่งไทย กินปลาช่อนแม่ลา สักการะพระพรหมศักดิ์สิทธิ์ ชม ชิม ช็อป ตลาดนวัตวิถีของดีเมืองสิงห์บุรี เพลิดเพลินกับนิทรรศการปลาสวยงาม ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และชมเปเปอร์มาเช่ปลาช่อน อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งเหมือนจริง สร้างสรรค์ และ ขาวดำ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7,119 ตัว  ในงาน  “งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ บริเวณเทวาลัยพระพรหม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี