สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากจน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3   พร้อมด้วยนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา และ นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงกุลสินี ก้อนเพชร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ที่ประสบภาวะยากลำบาก