ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid 19 ระลอกใหม่ และการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid 19 ระลอกใหม่ และการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนคุณภาพ” พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร