สพป.ปัตตานี เขต 3 นิเทศ ติดตามโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน)

18 ก.ย.2561 เวลา 11.00 น. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งวันนี้คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพักนอน ทั้ง 4 โรง ในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง บ้านโลทู อ.กะพ้อ บ้านช่องแมว อ.สายบุรี และบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอน และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของโรงเรียน

นายวิศิษย์ พิทักษ์ลาวัลย์ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพฐ. ได้เตรียมจัดสรรครูและแม่บ้านให้กับโรงเรียนพักนอน และงบประมาณอื่นๆ เน้นย้ำให้ดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนพักนอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล และ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นย้ำให้ดูแลเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสทั้งการดูแลชีวิตและการศึกษา โดยไม่ได้สนใจเรื่องของผลการเรียน แต่เน้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอให้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่และความปลอดภัยของนักเรียนและครูเวรให้ดี หากมีปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งมาที่เขตพื้นที่ฯ เพื่อช่วยกันหารือและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

มนทิชา แวซอเหาะ ภาพ/ข่าว

http://www.pattani3.go.th/activity/newdetail.php?ID=978