ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่ และการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่ และการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนคุณภาพ” พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในอำเภอโพธิ์ชัย ประกอบด้วย โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ โรงเรียนอัคคะวิทยา โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา